Morelia harrisoni

 

 

   1,1

   samice na snůšce 2009

 

    snůška

h

   ...ukázka měsíc starého mláděte  

ODCHOV 2011